• n, adj

  かとう - [下等]
  tình cảm của nhóm động vật bậc thấp: 下等な動物レベルにおける感情
  động (thực) vật bậc thấp (cấp thấp): 下等動[植]物
  ていど - [低度] - [ĐÊ ĐỘ]
  hóa hợp chất này là lượng tồn tại tương đối ở mức thấp: この化合物は低度の相対存在量だった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X