• n

  オン
  Kỹ thuật viên thu âm đó đã bật máy thu băng để ghi âm bài hát mới: そのスタジオ・エンジニアは、新曲を録音するためにテープレコーダーをオンにした
  Hiện tượng bật và tắt : オン・オフ現象
  つける - [点ける]
  Đến giờ tin tức rồi, bật ti vi lên đi.: ニュースの時間だからテレビをつけなさい.
  つける
  ともす - [点す] - [ĐIỂM]

  Kỹ thuật

  リコイル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X