• v

  ともす - [灯す] - [ĐĂNG]
  Khi đom đóm sáng đèn thì không khí ẩm thấp.: ツチボタルが明かりを灯すとき、空気は決まって湿っている。
  đạp xe thì có thể sản sinh ra đủ điện để làm sáng một bóng đèn.: 電灯を灯すのに十分な電力を自転車をこいで作る
  でんとうをつける - [電灯をつける]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X