• n

  かきょう - [架橋] - [GiÁ KiỀU]
  vị trí bắc cầu: 架橋位置
  công nhân thi công công trình bắc cầu qua sông: 架橋工事の作業員
  かきょう - [架橋する]
  はしをかける - [橋をかける]
  はしをかける - [橋を掛ける]
  bắc cầu qua sông: 川に橋を掛ける

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X