• v

  またがる - [跨がる]
  かかる - [架かる]
  cầu bắc qua sông X: X川に架かる橋
  cầu bắc qua sông: 川に橋が架かっています。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X