• n, exp

  げきつい - [撃墜]
  bắn rơi máy bay: 飛行機の撃墜
  Chết do máy bay phản lực bị bắn rơi: ヘリコプター撃墜により死亡する
  Được ai đó cho phép bắn rơi máy bay địch: (人)から敵機撃墜の許可を得る
  げきつい - [撃墜する]
  Bắn rơi một máy bay chở khách ngay sau khi cất cánh bằng tên lửa: 離陸直後の旅客機をミサイルで撃墜する
  Phi công đó đã bị bắn rơi trong khi đang làm nhiệm vụ duy trì hòa bình: そのパイロットは平和維持任務を負っている最中に撃墜された
  Máy bay phản lực bị bắn rơi: 撃墜されたヘリコプター

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X