• v

  いる - [射る]
  bắn mũi tên lên không trung: 空に向かって矢を射る
  Anh ấy là một xạ thủ giỏi đến nỗi cách xa 30m vẫn bắn trúng.: 彼は30メートルも離れた的を射ることができる腕のいい射手だった
  あてる - [当てる]
  bắn trúng mũi tên vào đích: 的に矢を当てる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X