• exp

  さがしだす - [探し出す]
  うけとる - [受取る]
  ほかく - [捕獲する]
  bắt được voi: 像を捕獲する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X