• v

    まあう - [間合う]
    bắt kịp (phương tiện giao thông): (乗り物)に間に合う

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X