• n

  ライセンス
  めんじょう - [免状]
  bằng lái máy bay: 飛行士の免状
  ほど - [程]
  Mùa đông năm nay, tuyết không rơi nhiều bằng năm ngoái.: 今年の冬は去年ほどは雪が降らなかった。
  ペール
  しょうしょ - [証書]
  bằng tốt nghiệp: 卒業~
  あかし - [証] - [CHỨNG]
  およぶ - [及ぶ]
  Không có ai bằng anh ta về sử Nhật Bản.: 日本史では彼に及ぶ者はいない
  ござる - [ご座る] - [TỌA]
  Cơ bắp của tôi bằng lực của 100 người đấy: わしの腕力は百人力でござる
  たいら - [平ら]
  ひら - [平]
  nóc nhà mái bằng: 平屋根

  Tin học

  イコ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X