• n

  めんきょしょ - [免許書]
  しょうしょ - [証書]
  しかく - [資格]
  Chính người học tiếng Nhật vì bằng cấp đã làm ngáng đường những người thật sự muốn học tiếng Nhật.: 資格のために日本語を勉強している人が、本当に日本語を勉強したい人の足をひっぱている。
  がくれき - [学歴]
  xã hội coi trọng bằng cấp: 学歴重視社会
  đánh giá con người qua bằng cấp: (人)を学歴で判断する
  おすみつき - [お墨付き]
  quan chức cấp giấy phép cho ai: お墨付きを~に与える(有名人などが)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X