• v

  まんぞくする - [満足する]
  どういする - [同意する]
  しゅこう - [首肯する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X