• adj

  ぺちゃんこ
  ひらたい - [平たい]
  Tốc độ phản ứng điện cực được khống chế theo sự khuyếch tán bề mặt điện cực phẳng.: 電極反応速度は、平たい電極表面の拡散によって律則される
  たいら - [平ら]
  trái đất không tròn cũng không bằng phẳng: 地球は丸く平らではない
  chỗ bằng phẳng: 平らな場所

  Kỹ thuật

  フラット

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X