• adj

  ごういん - [強引]
  Ban hành luật cấm những kẻ ăn xin đểu bằng vũ lực: 強引な物ごいを禁止する法律を制定する
  Anh ta đã kiếm được 30 đôla một ngày nhờ xin đểu bằng vũ lực: 彼は強引な物ごいで、1日30ドルを手に入れた
  Giành được hợp đồng bán báo bằng thủ đoạn cậy quyền cậy thế (bằng vũ lực): 強引な手段で新聞購読契約を取る
  chiến lượ
  ごういんに - [強引に]
  Xâm nhập vào thị trường đó bằng vũ lực: その市場に強引に割り込む

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X