• exp

  がんぺき - [岸壁]
  ハーバー
  はとば - [波止場]
  Một đám đông tập trung trên bến cảng chúc cho những người dân lên đường bình an.: 移民たちの航海の無事を祈るために、大勢の人が波止場に集まった
  Anh ta buộc con thuyền lại rồi nhảy lên bến cảng: 彼はボートをつないで、波止場に跳び上がった。
  ふとう - [埠頭]

  Kinh tế

  がんぺき - [岸壁]
  ふとう - [埠頭]
  Category: 対外貿易

  Kỹ thuật

  ポート

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X