• n

  めん - [面]
  フェース
  フェイス
  ひょうめん - [表面]
  mặt ngoài của tòa nhà: 建物の表面
  mặt ngoài của kiện hàng: こん包の外表面
  ひそう - [皮相]
  bề mặt của sự vật: 物事の皮相
  はだ - [肌]
  bề mặt giấy: 紙の肌
  つら - [面]

  Kỹ thuật

  アッパサイド
  ひょうめん - [表面]
  フェース

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X