• exp

  こうねつびょう - [黄熱病]
  bệnh sốt vàng da ở rừng: 森林黄熱病
  tiêu diệt bệnh sốt vàng da: 黄熱病を撲滅する
  virus gây bệnh sốt vàng da: 黄熱病ウイルス
  vacxin phòng bệnh sốt vàng da: 黄熱病ワクチン
  おうねつ - [黄熱]
  bệnh sốt vàng da bị bùng phát ở ...: ~での黄熱病の突発
  người bị bệnh sốt vàng da: 黄熱病患者
  bệnh vàng da ở rừng: 森林黄熱病

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X