• exp

  しんさつしょ - [診察所]
  びょうしゃ - [病舎] - [BỆNH XÁ]
  bậnh xá cách ly: 隔離病舎
  りょうようしょ - [療養所]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X