• n

  くちどめ - [口止め]
  くちどめ - [口止めする]
  bịt miệng ai bằng tiền: 金で(人)を口止めする
  đấm mồm (bịt mồm bịt miệng) không cho nói với ai: (人)に口止めする
  cấm ai nói (đấm mồm, bịt mồm bịt miệng) bằng cách hối lộ: (人)に金をつかませて口止めする
  trả tiền bịt miệng (đấm mồm): 口止め料を払う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X