• n

  フォーム
  kem rửa mặt dạng bọt: フェース ~
  すいほう - [水泡]
  あわ - [泡]
  mọi nỗ lực rút cục cũng tan thành bọt nước: せっかくの努力もすべて水の泡だった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X