• exp

    かいきん - [解禁する]
    Chính phủ đã bỏ lệnh cấm xuất khẩu vàng.: 政府は金の輸出を解禁した。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X