• n

  きけん - [棄権]
  số lượng cử tri bỏ phiếu trắng (bỏ quyền bầu cử, không thực thi quyền của mình) đã đạt mức kỉ lục: 有権者の棄権数は最悪を記録した
  điều khoản (về) việc bỏ quyền (bỏ phiếu trắng): 棄権約款
  きけんする - [棄権する]
  rút lui (bỏ cuộc, từ bỏ quyền tham gia) ở phút cuối: 土壇場で棄権する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X