• n

  きゃっか - [却下]
  きゃっか - [却下する]
  loại bỏ ra ngay lập tức: 即座に却下する
  はぐ - [剥ぐ] - [BÁC]

  Kỹ thuật

  テーキオフ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X