• v

  たかまる - [高まる]
  うねる - [畝ねる]
  あがる - [上がる]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X