• n

  うめあわせ - [埋め合わせ] - [MAI HỢP]
  いしゃりょう - [慰謝料]
  nhận ~ đôla tiền bồi thường: 慰謝料として_ドルを受け取る
  đồi tiền bồi thường: 懲罰的慰謝料を要求する
  vụ kiện đòi tiền bồi thường: 慰謝料(請求)裁判
  vì bệnh viện đó đã điều trị nhầm nên bị bệnh nhân kiện viện trưởng đòi bồi thường: その病院で医療ミスが発生し、院長はその患者から慰謝料を請求された
  つぐなう - [償う]
  Tự sát để bồi thường tội lỗi: 罪を償うために自殺する
  ばいしょう - [賠償する]
  bồi thường thiệt hại: 損害を賠償する
  ほしょう - [補償する]

  Kinh tế

  ばいしょうする - [賠償する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X