• exp

  ちゅうおうしょりそうち - [中央処理装置]
  Kết hợp nhiều bộ điều khiển trung tâm: 一つ以上の中央処理装置を組み込む
  thiết bị điều khiển trung tâm chính: メイン中央処理装置

  Kỹ thuật

  センターコントロール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X