• Tin học

    ほじょきおく - [補助記憶]
    ほじょきおくそうち - [補助記憶装置]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X