• n

  はっこつ - [白骨] - [BẠCH CỐT]
  こっかく - [骨格]
  がいこつ - [骸骨]
  Anh ta gầy như một bộ xương.: 彼は骸骨のようにがりがりだ。

  Kỹ thuật

  スケルトン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X