• n

  プロセッサー

  Tin học

  えんざんき - [演算機]
  しょりそうち - [処理装置]
  プロセッサ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X