• n

  ばぐ - [馬具] - [MÃ CỤ]
  Những người chưa được chuẩn bị để cưỡi ngựa thì cần 1 bộ dây cương.: 準備もせずに馬に乗る者は、馬具が必要になる。
  Chỉ ra cách cầm dây cương ngựa bị sai: 間違った馬具の取り付け方を指摘する

  Kỹ thuật

  ハーネス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X