• n

  へんきょう - [辺境]
  はし - [端]
  どて - [土手]
  きわ - [際]
  きし - [岸]
  ở phía bờ biển bên kia: 海の向こう(岸)に(ある)
  bờ biển Thái Bình Dương: 太平洋岸
  đưa thuyền ra khỏi bờ: 船を岸から出す
  từ bờ Đại Tây Dương đến bờ Thái Bình Dương: 大西洋岸から太平洋岸まで
  がいえん - [外縁] - [NGOẠI DUYÊN]
  Bờ thềm lục địa: 大陸棚の外縁

  Kỹ thuật

  バンク
  ビード
  ビードロックバンド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X