• n

  ほこり
  ほこり - [埃]
  ちり - [塵]
  Phản xạ của mặt trời từ những mảnh bụi hoàng đạo nhỏ li ti: 微小な黄道塵からの太陽光の反射
  くさむら - [草むら]

  Kỹ thuật

  ゴミ
  パウダ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X