• n

  ふまんぞく - [不満足]
  とうきゅう - [等級]
  だんかい - [段階]
  きゅう - [級]
  おんてい - [音程]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X