• v

  めいじる - [命じる]
  (luật) ban rằng...: (法律が)...と命じる
  さずける - [授ける]
  あたえる - [与える]
  ban (chức vụ, tên hiệu, ơn huệ...): (位・勲章・称号・恩恵など)を与える
  ban (vật, tư cách...) cho (ai đó): (人)に(物・資格等)を与える
  いいんかい - [委員会]
  Ủy ban cắt giảm vũ trang 18 quốc gia: 18カ国軍縮委員会
  Ủy ban gồm mười người: 10人委員会
  Ủy ban di sản thế giới.: 世界遺産委員会
  Ủy ban Olimpic Nhật Bản: 日本オリンピック委員会
  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: ハノイ市人民委員会
  ban kiểm tra: 試験委員(会)
  ban tổ chức giải bóng đá FIFA 2002: 2002
  か - [課]
  かい - [会]
  ぶ - [部]
  ban biên tập: 編集部

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X