• n

  きろくひょう - [記録表]
  きろくしょ - [記録書]
  biên bản vụ kiện: 訴訟記録書
  bắt đầu lập biên bản để trình lên chính phủ: 政府に対して記録書を起こす

  Kinh tế

  ぎじろく - [議事録]
  ちょうしょ - [調書]

  Kỹ thuật

  プロトコル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X