• v

  へんにゅう - [編入する]
  Được thu nạp vào đội quân dự bị.: 予備艦隊に編入される
  Thị trấn này được sát nhập vào thành phố Urawa.: その町は浦和市に編入された.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X