• n

  ふうしが - [風刺画] - [PHONG THÍCH HỌA]
  họa sỹ vẽ tranh biếm hoạ: 風刺画家
  ぎが - [戯画]
  nhà biếm hoạ: 戯画家
  tranh biếm họa thu hút sự chú ý của công chúng: 人目を引く戯画
  vẽ tranh biếm hoạ: 戯画化する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X