• v

  へんこう - [変更する]
  Thay đổi một phần của kế hoạch.: 予定の一部を変更する
  Thay đổi phương pháp quản lý của ~: ~の管理法を変更する
  へんかん - [変換する]
  biến đổi từ A thành B: AをBに変換する
  Thay đổi dữ liệu đang có trong ~: ~にある既存データを変換する
  かわる - [変わる]
  biến đổi từ A sang B: AからBへ変わる
  うごく - [動く]
  Dấu vân tay để lại của thủ phạm là một chứng cứ không thể biến đổi được: 犯人の残した指紋は動かぬ証拠となった。
  かいへん - [改変] - [CẢi BiẾN]
  thay đổi (biến đổi) thời tiết: 気象改変
  thay đổi (biến đổi) gen (đột biến gen): 遺伝子改変
  げきどう - [激動]
  Thời đại có nhiều biến động (biến đổi) về chính trị: 政治的激動の時代
  Thế giới đang bước vào thời kỳ có nhiều biến đổi (biến động): 世界中が激動の時代に突入している
  Sống trong thế kỷ có nhiều sự thay đổi (biến động, biến đổi): 激動の世紀を生きる
  Thời đại có nhiều biến đổi (biến động) về
  へんかする - [変化する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X