• n

  かくりつへんすう - [確率変数] - [XÁC XUẤT BIẾN SỐ]
  phân tán các biến ngẫu nhiên (biến xác suất): 確率変数の散らばり
  hàm phân tán của biến ngẫu nhiên (biến xác suất): 確率変数の分布関数
  biến ngẫu nhiên (biến xác suất) liên tiếp: 連続(型)確率変数
  biến ngẫu nhiên (biến xác suất) rời rạc: 離散確率変数

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X