• n

  けんのう - [献納] - [HIẾN NẠP]
  Gửi đồ biếu tặng tới gia đình của các nạn nhân: 犠牲者の家族に寄付(献納)を送る
  きふ - [寄附]
  きふ - [寄付]
  きぞう - [寄贈]
  (biếu) tặng ai cái gì: (人)に~を寄贈する
  bố trí mua bán hoặc tặng biếu: ~の買い付けや寄贈の手配をする
  hướng dẫn (biếu) tặng hàng y dược: 医薬品寄贈ガイドライン
  きそう - [寄贈]
  (biếu) tặng không đề tên: 匿名の寄贈
  đồng hồ treo tường được (biếu) tặng: 寄贈された掛時計

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X