• exp

  えんそう - [演奏]
  えんそう - [演奏する]
  Lần đầu tiên trong đời, cô ấy biểu diễn trước nhiều khán giả như vậy.: 彼女は生まれて初めて大観衆の前でピアノの演奏した。
  こうえん - [公演]
  Trước buổi công diễn (buổi biểu diễn), tất cả các diễn viên đều xuất hiện ở sân khấu: 公演[上演]の前に、キャスト全員がステージに出てきた
  Buổi công diễn (buổi biểu diễn) ở nước ngoài (lưu diễn ở nước ngoài): 海外公演
  Buổi công diễn (buổi biểu diễn) chính thức do các nghệ sĩ Nhật bản
  コンサート
  じつえん - [実演]
  じょうえん - [上演]
  じょうえん - [上演する]

  Tin học

  びょうしゅつ - [描出]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X