• v

  ひょうげん - [表現する]
  あらわれる - [表れる]
  biểu hiện sự chân thành: 誠意が表れる
  あらわす - [表わす]
  あらわす - [現わす]
  biểu hiện (bộc lộ) bản chất bằng cách làm gì: ~して本性を現わす
  địa vị biểu hiện giá trị của con người: 地位は、その人の価値を現わす
  あらわす - [現す]
  姿を現す Xuất hiện
  うらづけ - [裏付け]
  biểu hiện chứng tỏ cơn khủng hoảng tài chính của nước đó đã ngày một trầm trọng hơn: その国の財政危機が一段と深刻化していることの裏付け
  ひょうげん - [表現]
  水をきれいに表現する Diễn tả nước đẹp mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X