• n

  いいまわし - [言い回し]
  Cách biện hộ phù hợp với tình hình: 状況にふさわしい言い回し
  いいぶん - [言い分]
  biện hộ của bị cáo: 被告の言い分
  とく - [説く]
  べんご - [弁護]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X