• n, exp

  キャビン
  Buồng khách trên tàu con thoi: シャトルのキャビン
  Anh ấy làm một cabin nhỏ (buồng khách nhỏ) trong tàu. : 彼は船の中に小さなキャビンを建てた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X