• n, exp

  かねもうけ - [金儲け]
  cày tiền: 金儲けをする
  người chỉ biết cày tiền: 金儲けに熱中する人
  かねもうけ - [金もうけ]
  cày tiền là mục đích của ~: 金もうけが目的の
  lao vào cày tiền: 金もうけにあくせくする
  かねもうけする - [金もうけする]
  かねもうけする - [金儲けする]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X