• n

  ほしさかな - [干し魚]
  ひうお - [干魚] - [CAN NGƯ]
  ひうお - [乾魚] - [CAN NGƯ]
  かんぎょ - [干魚] - [CAN NGƯ]
  Nướng cá khô bằng củi: 干魚をたき火であぶる
  かんぎょ - [乾魚] - [CAN NGƯ]
  Ở vùng này cá khô là món ăn rất phổ biến: この辺の一般的な料理は乾魚である
  からもの - [乾物] - [CAN VẬT]
  Cửa hàng bán đồ khô: 乾物店
  Tảo biển khô: 乾物海草

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X