• n

  こたい - [個体]
  Cá thể dị hình: 異型個体
  Cá thể được hình thành do có sự thâm nhập của các gen di truyền: 遺伝子移入によってできた個体
  Cá thể vô tính: 無性個体
  Quan sát xem liệu qua thời gian các cá thể đặc định thay đổi như thế nào: 特定の個体が時間とともにどう変化したかを観察する
  Duy trì cá thể giữa ~: ~間に個体を保持する
  こじんの - [個人の]
  こじん - [個人]
  Các cá thể độc lập: 自立した個人
  Các cá thể có bối cảnh văn hóa khác nhau: 異なる文化的背景の個人
  ここの - [個々の]
  インディビジュアル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X