• exp

    ただしがき - [但し書き]
    Hãy chú ý những điều khoản cần chú ý.: 但し書きに気をつけなさい。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X