• n

  ウェイ
  ありかた - [あり方] - [PHƯƠNG]
  điện thoại đã làm thay đổi hoàn toàn cách giao tiếp: 電話によってコミュニケーションのありかたがすっかり変わってしまった
  カシャッ
  カチッ
  ấn công tắc đánh cách một cái: (ボタンを)カチッと押す
  かちっと
  bật công tắc đánh cách một cái: かちっとスイッチを入れる
  ấn cố định nghe cách một cái: かちっと固定する
  はなれる - [離れる]
  へだてる - [隔てる]
  ほうほう - [方法]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X