• n

  りしょくする - [離職する]
  めんしょくする - [免職する]
  こうしょく - [降職] - [GIÁNG CHỨC]
  かいしょく - [解職] - [GIẢI CHỨC]
  bãi chức (cách chức) bộ trưởng: 大臣を解職される
  bị cách chức trước khi hết nhiệm kỳ: 任期満了前に解職される
  tiến hành cho người dân bỏ phiếu để yêu cầu cách chức thị trưởng (chủ tịch thành phố): その市長の解職の是非を問う住民投票を実施する
  こうかくしょぶん - [降格処分]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X